Contacts

+7 499 288-8293

+7 906 704-4121

go@vims.com.ru

 

VK

 

"NEO GEO" 17, Butlerova str., Moscow (COVID-19 - we work remotely)

 

"Stolitsa Nizhny" 117, Gorkogo str., Nizhny Novgorod